80 års erfaring, intensiv produktudvikling og teknisk nytænkning

Biokedler & Bioafgaskedler

Afgaskedler

Absorptionsvarmepumper & chillers

El-kedler

Vandrørskedler

Tilbehør

Service

Danstoker er førende på verdensmarkedet med viden omkring bl.a. biomassekedler. Gennem 80 år har vi opbygget en dybtgående viden om kanalrøgrørskedler, vandrørskedler og afgaskedler generelt.

Udvikling og produktion af højeffektive olie- og gaskedler til energisektoren har gjort Danstoker til en af Europas førende producenter af kanalrøgrørskedler med ydelser fra 800 til 50.000 kW.

Medarbejderne i Danstoker har en mangeårig og bred erfaring inden for energitekniske anlæg og kan derved yde en hurtig og effektiv indsats på såvel Danstoker-kedler som på kedler af andet fabrikat samt anlæg.

Danstoker sparer årligt miljøet for ca. 435.000 ton CO2

Om Danstoker

80 års erfaring, en intensiv produktudvikling og teknisk nytænkning, har resulteret i miljømæssigt bæredygtige og driftsøkonomiske kedler til den internationale energisektor.

Bæredygtighed

Danstoker mener der må være et fælles mål for økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse. En af de største udfordringer, verden står over for, er at få markedskræfterne til at arbejde på en måde, der beskytter og forbedrer miljøet. Danstoker har derfor udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC’s 16-punkts Miljøcharter.

Boilerworks

Boilerworks har siden 1959 specialiseret sig i fremstilling af højtrykskomponenter til kraftværker, affalds- og biomassefyrede anlæg, industri- og petrokemiske anlæg. Vi leverer rørsystemer, panelvægge, samlekasser etc. til de mest avancerede trykbærende anlæg.

Koncernen

Danstoker Gruppen indgår i Thermax koncernen. Thermax Limited tilbyder en række tekniske løsninger til den internationale energi- og miljøsektorer. Med hovedsæde i Indien er Thermax repræsenteret i 75 lande med kontorer og fabrikker over hele kloden.